Valdovinos, Maria, Drake University, United States