Vandenboom, Hayley, University of Wisconsin - Oshkosh, United States