Stamatikos, Alexis Dimitrios, Texas Tech University, United States