Tong, Houyu, BASIS International School Guangzhou, China